top of page

Kalite Politikamız

ERAMİTA olarak;
 
Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve tüm iş birlikçilerimizin birlikte çalışmaktan heyecan duyacağı ve inovatif çözümler üreten bir
şirket olabilmek amacıyla;

Tüm hizmet alanlarıımızda yükümlü olduğumuz yasal mevzuat ve diğer gerekliliklere uymayı,

 

Müşterilerimiz, üreticilerimiz ve sektördeki diğer firmaların standartlarının geliştirilmesi için iş birliği yapmayı ve gerekli kaynağı sağlamayı,

Ürün ve hizmetlerimizi, dünya standartlarını referans alan teknolojimiz ve uzman kadromuzla birleştirip zamanında, optimum fiyatla sağlayarak ülke olarak global düzeyde sahne teknolojileri sektöründeki rekabet gücümüzü ve pazar payımızı artırmayı,

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme çalışmalarımızı tüm çalışanların katılımı ile sürdürmek ve çalışmalarımız sırasında çevre etkilerimizi minimize etmek, çevre kirlenmesini önlemek, kullanılan tüm kaynakların tüketimini minimize etmeyi,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Tüm çalışanların, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim konusunda bilinçlendirilmesini sağlamayı,

Taahhüt ederiz...

bottom of page