Yeşil Politikamız

ERAMITA bireylerin, doğal kaynakların ve çevrenin sağlığını korumak amacıyla üretim prosesleri ve ürünlerinin çevresel uygunluğunu ve çevresel verimliliğini sağlamayı esas alır. 

ERAMITA çevresel performansının sürekli iyileştirilmesine yönelik proaktif bir yaklaşım kullanır. Ürünlerinin ve süreçlerinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmeyi taahhüt eder ve bu değerlendirmeleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun çevre yönetim sistemleri ile iyileştirme programlarını tanımlamak için kullanır.
 
ERAMITA’nın Yeşil İlkeleri

​• Geçerli yasa ve yönetmeliklere sürekli uyulmasını sağlamak,

• Kirliliği önleyici öncelikli önlemlerini: ‘Önleme, yeniden kullanma ve geri dönüşüm’ süreçleri ile takip etmek,

• Su, hammadde ve enerji tüketimini azaltmak,

• Daha çevre dostu çözümler sunmak için yeni teknoloji geliştirerek ve uygulayarak “Çevre için tasarım” mottosuna sadık kalmak,

• Tüm şirket faaliyetlerinde çevresel yönetim sorumluluklarını tahsis etmek,

• Çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda performansını sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eder.